Asansör Kontrol Merkezi

Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam İçinSuat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

Dünyadaki hızlı değişimin artan ivmesi sanayiye ve çalışma yaşamına da yansıyor. Bu hızlı değişimin hızlı gelişime dönüşmesini sağlamak, oluşan yeni dinamiklerde doğru rolü oynamak amacında olan Şubemiz, üyelerimiz ve sanayide çalışanlara yönelik eğitim etkinliklerini sürdürüyor.

Şubemizce bugüne kadar gerçekleştirilen eğitimlerle binlerce mühendis, ara teknik eleman ve ilgili diğer meslek gruplarındaki kişiler, mesleki ve kişisel yetkinliklerini arttırma olanağı bulmuşlardır.

Sizin de bu dönüşüm sürecinde doğru yerinizi bulmanıza katkıda bulunacak eğitim programlarımız devam etmektedir. Gelişimin temel koşulu olarak gördüğümüz “Sürekli Eğitim” anlayışımızla hazırlanan eğitim etkinliklerimizi, yararlı olacağı inancıyla bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri katılıma davet ediyoruz.