Asansör Kontrol Merkezi

Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam İçinAsansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayımlandı

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, bina ya da yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idareyle protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak.

Aydın Arat
Makina Mühendisi
Asansör Kontrol Merkezi Birimi

04.05.2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" Resmi Gazete' de yayımladı. Bu yönetmeliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Mecliste asansörlerle ilgili soru önergesine yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam 477 bin asansörden 356 bininde periyodik kontrol yapıldı. Bunlardan 87 binine kullanımı güvensiz anlamına gelen kırmızı etiket verildi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi olarak, yeni yönetmelikle birlikte periyodik kontrolleri yapılamayan tüm asansörlerin kontrolleri yapılarak kayıt altına alınması ve güvenli asansör sayısının artırılmasını umuyoruz.

Bu yönetmelikte bina yöneticilerini, asansör firmasını ve A tipi Muayene kuruluşlarını ilgilendiren önemli hususlar bulunmaktadır. Bu önemli hususları şöyle sıralayabiliriz:

1.      Bina ya da yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idareyle protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak.

2.      Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içinde A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısında olacak. Periyodik kontrole dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusunda bulunacak.

3.      Periyodik kontrol sonuçları "kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz" olmak üzere dört grupta değerlendirilecek.

4.      İlgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşunca kusursuz olarak tanımlanan asansöre "yeşil", hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre "mavi", kusurlu olarak tanımlanan asansöre "sarı", güvensiz olarak tanımlanan asansöre "kırmızı" renkli bilgi etiketi iliştirilecek.

5.      Kırmızı bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek, bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

6.      Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesul olacak.

7.      Sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi gerekecek.

8.      Binada veya yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü, A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılacak.

9.      1 Ocak 1950'den önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesi iyi mühendislik uygulamaları kapsamında belirlenecek.

10.  Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve bakanlık veri tabanıyla entegre edileceği bir veri tabanı A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulacak. Yürütülen periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgiler her yıl ocak ayı sonuna kadar A tipi muayene kuruluşunca elektronik ortamda bakanlığa iletilecek.