Asansör Kontrol Merkezi

Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam İçinGüvenli Asansör Projemiz, ‘Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam’ Mottosuyla Başlıyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, asansörlerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımını sağlamayı amaçladığı Güvenli Asansör Projesi’ni başlattı.

Teknik hizmetler kapsamında tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdüren Makina Mühendisleri Odası A tipi muayene kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için yıllık periyodik kontrolleri kamusal denetim anlayışıyla “Güvenli bir Kent, Güvenli Bir Yaşam” amacıyla yapmakta, asansörleri uygunluk durumuna göre yeşil, mavi, sarı veya kırmızı etiket ile işaretlemektedir.

Bu kapsamda Odamız İstanbul’da 5 ilçe belediyesi ile protokol imzalamış ve bu ilçelerdeki asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir. Bu ilçe belediyelerinde “Güvenli Asansör Projesi”ni başlatarak ilçelerdeki tüm asansörlerin kontrollerinin gerçekleştirmesi ve güvenli hale getirilmesi için apartman ve site yöneticilerine teknik destek sağlanması, bilinçlendirme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

Güvenli Asansör Projesi ile mahalle bazlı çalışma yaparak mahalle halkının bilinçlendirilmesi ve asansörlerinin kontrolü için;

• Asansör periyodik kontrolleri bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

• Apartman ve site yöneticilerine mevzuat bilgilendirilmesi sağlayan broşür dağıtılması,

• Afiş, Pankart ve Bilboardlarda yayınlanacak duyurular,

• Mahallenin merkezi alanına iletişim noktası açılması,

• Başvuru ve randevu sürelerini minimum seviyeye çekerek hızlı işleyiş sağlanması,

• Asansörde eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklik giderilinceye, asansör güvenli hale gelinceye kadar apartman ve site yöneticilerine teknik destek sağlanması,

• Çocuklarımıza güvenli asansör kullanımı ile ilgili eğitimler verilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Hedef

Güvenli Asansör Projesi’yle hem asansörlerin kontrollerini sağlamış olmayı hem de mahalle halkıyla doğrudan iletişim sağlayarak insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje sonucunda asansörlerimizin kontrollerini sağlayarak toplumumuz ve çocuklarımız için daha güvenli bir yaşam alanı sağlamış olacağız.

Bina Yöneticilerine Mesajımız Var!

Sayın Bina Yöneticisi;

Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Her yıl ülkemizde denetimsizlik ve bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması ve bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi ile mümkündür. Güvenli Asansör Projemiz ile doğrudan sizlere ulaşarak asansörlerin periyodik kontrol ve bakımları ile ilgili bilgilendirme yapılmasını ve kullanılan asansörlerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız. Odamız kamusal denetim anlayışıyla bilim ve tekniği halkıyla buluşturmaya sizlerin desteğiyle devam edecektir.